Gestió global

Els programes informàtics tipus GMAO (Gestió de manteniment assistit per ordinador) tenen la finalitat d'organitzar les tasques programades de cada màquina o dispositiu, executar ràpidament les reparacions corresponents davant d'un incident eventual, controlar documents amb venciments, portar estadístiques de rendiment per dispositiu, control de despeses, estoc de recanvis i moltíssimes utilitats més.

El nostre programa es diferencia de la resta de programes d'aquest tipus per la programació parametritzada d'avís i alertes als responsables enviant correus electrònics i SMS amb l'anticipació suficient per programar les tasques, o els avisos a gerència o proveïdors de ser necessària una resposta immediata.

També disposem d'un mòdul especial per administrar classes de xarxes TCP IP, adreces i mac address de dispositius que es connecten a la nostra xarxa, evitant conflictes i caigudes innecessàries de serveis informàtics.

Per aquestes i moltes raons més, UpKeep és el millor programa de manteniment industrial disponible, amb un preu accessible i una interfície súper simple, intuïtiva i segura del mercat mundial.

Sol·licita una prova gratuïta i estalviï temps i diners amb aquest sistema provadament eficient.